Merkezin Amaç ve Kapsamı

Ülkemizin bilimsel alanda daha ileri gitmesini sağlamak üzere dünyadaki sağlık ve fen bilimleri alanlarındaki araştırma, yöntem ve sonuçlarını ülkemize kazandırmak ve geliştirmek amacıyla yürütülen projelere, yeni buluşlara yönelik orijinal çalışmalara ve patent başvurularına destek olmak; çevrenin korunması için bilimsel düzeyde araştırmalar yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak; bilimsel alanda çalışan elemanlar arasında iletişim, bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak, yapılmakta olan araştırmaları desteklemek, yayınlamak ve ödüllendirmektir. Özel sektör ile Üniversite arasında bilimsel araştırma ve geliştirme alanında yapılan çalışmalara güzel bir örnek teşkil eden Merkez yukarıda ifade edilen amaç ve görevlerine ulaşabilmek için tüzüğünde belirtilen çalışmaları yürütür.

Halen 4 katlı bir ana bina ile ek binada hizmet vermekte olan merkezimizin ülkemizdeki benzer araştırma merkezleri içerisinde seçkin bir yeri bulunmaktadır. Merkezimizde deneysel tıp uygulama ve araştırmalarda kullanılmak üzere fare, sıçan ve tavşan üretimi ve bakımı yürütülmekle beraber mikro ve makro cerrahi ameliyathaneleriyle de hizmet sunulmaktadır. Merkezimize başvuruda bulunan üniversitemizin tüm birimlerine ve üniversitemiz dışı araştırmacılara gereken temel alt yapı oluşturularak çalışmalarına ortam sağlanmaktadır. Ayrıca Swiss ırkı fare, Wistar Albino ırkı sıçan ve Yeni Zelanda ırkı tavşanların araştırmacılara satışları yapılmaktadır. Merkezimizde bir veteriner hekimi , bir biyolog, bir hizmetli ve iki hayvan bakım personeli görev yapmaktadır.